Undervisning

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Jejsing Friskole arbejder efter folkeskolens trin og slutmål i det obligatorisk fag Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner for faget.

Skolen prioriterer elevernes muligheder for fysisk udfoldelse meget højt; både i undervisningen og i pauserne

Elevernes glæde ved at gå i skole og evne til påvirke deres egen livssituation prioriteres gennem vores trivselspolitik, vægtning af elevernes medindflydelse og et godt undervisningsmiljø i det hele taget. Eleverne inddrages i høj grad i at skabe et miljø, hvor der hersker en god tone og hvor man passer på hinanden.

I vores konflikthåndtering, har vi fokus på, at børnene lærer at tage ansvar for deres egne handlinger, og at de udvikler deres empati, så de får en bedre og bedre forståelse af, hvordan deres handlinger påvirker de mennesker, som indgår i et samspil med dem.

Det er et mål, at der i især kristendom- og danskundervisningen indtænkes forløb, hvor der er arbejdes med “det gode liv” og familiens betydning.

Jejsing Friskole har et samarbejde med UU i Tønder – især omkring eleverne fra 7. klasse. I øvrigt indtænker Friskolen faget i de øvrige fag, når det er muligt.

Eleverne tager fra 8. klasse i erhvervspraktik en uge hvert skoleår. Erhvervspraktikken organiseres i samarbejde med UU. I 7. klasse tilstræber vi, at alle elever kommer på virksomhedsbesøg min. en dag i den uge, hvor der også er erhvervspraktik.

Download alle læseplanener her

Dreng i stribet trøje der står og maler

Oplev Friskolen

Den første torsdag i november afholder Jejsing Friskole og kommunens andre fri- og privatskoler Åbent hus fra kl. 15 – 18. Her kan du komme og se skolen samt få en uforpligtende snak med bestyrelsen, ansatte og skolelederen.

Dreng i stribet trøje der står og maler