Undervisning

Skolens egne fagbetegnelser

Her på siden kan du læse om indholdet i de fagbetegnelser på vores skema, som er skolens egne:

  • F-tid Foredrag
  • Fortælling
  • Læsevejledning

F-tid

På Jejsing Friskole har vi for 3.-6. klasse nogle skema lagte timer, som vi kalder F-tid. F står for Faglig Fordybelse. I disse timer arbejder den enkelte elev med opgaver, som faglærerne i dansk, matematik og sprog har stillet. Faglæreren sikrer, at opgaverne er tilpasset den enkelte elevs faglige niveau. Eleverne er inddelt i hold efter alder, og der er hele tiden en lærer tilstede, som hjælper og støtter i arbejdet

I 0.-2. klasse er det dansk og matematik.

I 3.-6. klasse er der desuden F-tid i tysk og engelsk. Timerne tæller som fagtimer.

I 7.-9. klasse forventes eleverne at tage ansvar for egen indlæring og at kunne arbejde selvstændigt og motivere sig selv.

I 8. klasse indgår disse faktorer som en væsentlig del af Uddannelsesparathedsvurderingen af den enkelte elev.

Foredrag

I denne time om fredagen præsenterer eleverne  deres emnearbejde og fritekster for hinanden i grupperne. Der gives ros og konstruktiv kritik. På denne måde lærer eleverne at lytte aktivt og blive bevidste om kvaliteterne ved en god historie. De lærer også at formidle deres holdninger til hinandens tekster og præsentationer på en konstruktiv og empatisk måde.

Det er lærerens opgave at sætte fokus på relevante danskfaglige temaer.

Evaluering

Hver fredag skriver eleverne en uge-evaluering. Her hjælpes de til at forholde sig til, hvad de har lavet, hvad de har lært, hvordan de har haft det og hvordan deres arbejdsindsats har været. Dette gøres skriftligt fra 2. kl og opad med hjælp fra støtte-spørgsmål fra lærerne. I bhkl. og 1. klasse evalueres ved hjælp af smileys.

Dette arbejde gør eleverne bevidste om deres egen rolle i deres læringsproces og i det sociale samspil.

Lærerne læser hver uge disse evalueringer og gennemser elevernes skemaer, hvorpå de har registreret deres ugentlige arbejde. Eleverne får derefter en skriftlig respons fra læreren, som de læser hver mandag morgen

De store evaluerer ugen om fredagen i en samtale med gruppelæreren.

Fortælling

Det fortalte levende ord er en rigtig god måde at formidle på. Det er bevist, at vi husker bedre, når vi får noget fortalt end når vi selv skal læse det. Derfor har hele skolen Fortælling på skemaet en gang om ugen. Faget dækker over områder fra historie, kristendom og samfundsfag.

Dreng i stribet trøje der står og maler

Oplev Friskolen

Den første torsdag i november afholder Jejsing Friskole og kommunens andre fri- og privatskoler Åbent hus fra kl. 15 – 18. Her kan du komme og se skolen samt få en uforpligtende snak med bestyrelsen, ansatte og skolelederen.

Dreng i stribet trøje der står og maler