Undervisning

Samfundsfag

Slutmål efter 9. klasse

  • Politik: Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger
  • Sociale og kulturelle forhold: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
  • Samfundsfaglige metoder: Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder
  • Økonomi: Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien

Delmål efter 6. klasse

  • Eleven kan relatere til ændringer i hverdagen og livsvilkår
  • Eleven kan sammenligne væsentlige træk i samfundet hhv. igennem tiden og i forskellige lande
  • Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger for samfundet

Faget indgår for aller klassetrin i fortælling. For 7 .-9. klasse indgår samfundsfag derudover i det almindelige skema.

Download alle læseplanener her

Dreng i stribet trøje der står og maler

Oplev Friskolen

Den første torsdag i november afholder Jejsing Friskole og kommunens andre fri- og privatskoler Åbent hus fra kl. 15 – 18. Her kan du komme og se skolen samt få en uforpligtende snak med bestyrelsen, ansatte og skolelederen.

Dreng i stribet trøje der står og maler