Undervisning

Kristendomskundskab

Slutmål efter 9. klasse

  • Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
  • Eleven kan forholde sig til, hvad kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
  • Eleven kan tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger
  • Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer

Delmål efter 3. klasse

  • Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
  • Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
  • Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger

Delmål efter 6. klasse

  • Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
  • Eleven kan forklare kristendommens betydning for Danmarks historie
  • Eleven kan forholde sig til centrale bibelske fortællinger

Faget dækkes på T-/F-dage og i emne-/F-uger. Derudover indgår faget i fortælling, som alle elever deltager i.

Vi afholder ikke 9. klasses afgangsprøve i kristendomskundskab.

 

Download alle læseplanener her

Dreng i stribet trøje der står og maler

Oplev Friskolen

Den første torsdag i november afholder Jejsing Friskole og kommunens andre fri- og privatskoler Åbent hus fra kl. 15 – 18. Her kan du komme og se skolen samt få en uforpligtende snak med bestyrelsen, ansatte og skolelederen.

Dreng i stribet trøje der står og maler