Undervisning

Historie

Slutmål efter 9. klasse

  • Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
  • Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
  • Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger

Delmål efter 4. klasse

  • Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
  • Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
  • Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden

Delmål efter 6. klasse

  • Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
  • Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
  • Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden

Faget dækkes i bhkl.-6. kl. på T-dage og i emneuger. I overbygningen indgår faget i det almindelige skema. Faget indgår også i fortælling, som alle elever har som fælles time. Vi afholder ikke 9. klasses afgangsprøve i historie

Download alle læseplanener her

Dreng i stribet trøje der står og maler

Oplev Friskolen

Den første torsdag i november afholder Jejsing Friskole og kommunens andre fri- og privatskoler Åbent hus fra kl. 15 – 18. Her kan du komme og se skolen samt få en uforpligtende snak med bestyrelsen, ansatte og skolelederen.

Dreng i stribet trøje der står og maler