Undervisning

F-tid

På Jejsing Friskole har vi for 3.-6. klasse nogle skema lagte timer, som vi kalder F-tid. F står for Faglig Fordybelse. I disse timer arbejder den enkelte elev med opgaver, som faglærerne i dansk, matematik og sprog har stillet. Faglæreren sikrer, at opgaverne er tilpasset den enkelte elevs faglige niveau. Eleverne er inddelt i hold efter alder, og der er hele tiden en lærer tilstede, som hjælper og støtter i arbejdet.

I 0.-2. klasse er det dansk og matematik.

I 3.-6. klasse er der desuden F-tid i tysk og engelsk. Timerne tæller som fagtimer.

I 7.-9. klasse forventes eleverne at tage ansvar for egen indlæring og at kunne arbejde selvstændigt og motivere sig selv.

I 8. klasse indgår disse faktorer som en væsentlig del af Uddannelsesparathedsvurderingen af den enkelte elev.

 

Download alle læseplanener her

Dreng i stribet trøje der står og maler

Oplev Friskolen

Den første torsdag i november afholder Jejsing Friskole og kommunens andre fri- og privatskoler Åbent hus fra kl. 15 – 18. Her kan du komme og se skolen samt få en uforpligtende snak med bestyrelsen, ansatte og skolelederen.

Dreng i stribet trøje der står og maler