Undervisning

Engelsk

Jejsing Friskole arbejder efter folkeskolens trin og slutmål i faget Engelsk, som beskrevet i faghæfte 2 for engelsk. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner fra 4. klasse og op efter.

Et gennemgående tema for al undervisning i Engelsk på Jejsing Friskole, er et stort fokus på det interkulturelle møde, som eleverne skal forberedes til. Det kan være alt fra høflighedsfraser til religion i de engelsktalende lande, så eleverne ved hvordan man skal gebærde sig i for eksempel Indien, England og Amerika. Derudover gør medierne også verden til et lille sted, hvor eleverne vil møde en hverdag der bliver mere og mere elektronisk. Derfor bliver engelskundervisningen også præget af etikette på nettet, hvor eleverne får lov til at arbejde med alt fra blogindlæg til at skrive mails. Dog er undervisningen differentieret til de forskellige årgange på Jejsing Friskole, hvor de forskellige klassetrin har fokus på elevernes individuelle niveau.

Engelskfaget for alle elever på Jejsing Friskole har fokus på følgende kompetencer:

  • Kommunikative færdigheder
  • Sprog og sprogbrug
  • Sprogtilegnelse

Kultur- og samfundsforståelse

Download alle læseplanener her

Dreng i stribet trøje der står og maler

Oplev Friskolen

Den første torsdag i november afholder Jejsing Friskole og kommunens andre fri- og privatskoler Åbent hus fra kl. 15 – 18. Her kan du komme og se skolen samt få en uforpligtende snak med bestyrelsen, ansatte og skolelederen.

Dreng i stribet trøje der står og maler