Undervisning

Dansk

Jejsing Friskole arbejder efter folkeskolens trin og slutmål i faget dansk, som beskrevet i faghæfte 1 for dansk. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner.

Faget Dansk dækkes i de timer, som hos os hedder F-tid, Kursustid, Læring i bevægelse, Højtlæsning af fritekst og Evaluering.

Vi lægger vægt på, at danskfaget skal opleves som alsidigt, levende og vedkommende.
I undervisningen veksles der mellem elevernes individuelle arbejde i F-tiden, hvor de kan vælge mellem at arbejde med træningsopgaver i deres danskbøger, på iPad, på nettet eller analoge læringsspil.
De kan også skrive fritekst, indlæg til hjemmesiden, en artikel eller noget helt tredje.
Gennem lærerstyrede kurser sikrer vi, at eleverne kommer hele vejen omkring faget. Det kan f.eks. være grammatik, litteraturarbejde, storyline, medieforløb eller drama.

Når vi har dansk i Læring i bevægelse, øves der bl.a. ordklasser, stavning og rim/remser.

Hver dag har vi 20 minutter, hvor 0.-3. klasse har enten læsetid eller skrivekursus. De større elever har flere faste fag, og derfor deltager de kun i dette 2 gange om ugen. Alle elever forventes at læse i 20 minutter hjemme hver dag, så den vigtige automatisering sikres.

Om fredagen læser eleverne deres fritekster op for hinanden. Igennem fritekst træner de skriftlig fremstilling, højtlæsning, det at lytte aktivt og samtale om teksters kvalitet og indhold.

Hvert år sætter vi en teaterforestilling op. Eleverne vil her være med til at skabe historien, finde på deres egne replikker, lave kulisser og naturligvis spille, danse og synge til forestillingen.

Download alle læseplanener her

Dreng i stribet trøje der står og maler

Oplev Friskolen

Den første torsdag i november afholder Jejsing Friskole og kommunens andre fri- og privatskoler Åbent hus fra kl. 15 – 18. Her kan du komme og se skolen samt få en uforpligtende snak med bestyrelsen, ansatte og skolelederen.

Dreng i stribet trøje der står og maler