Politikker

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner skal som udgangspunkt slukkes og lægges i tasken, når barnet møder på skolen, og må først tages op igen efter den sidste time/SFO-tiden. Hvis hjemmet skal kontaktes i løbet af skoledagen, stiller skolen gerne en telefon til rådighed.

Efter aftale med læreren må mobiltelefonen gerne bruges som et redskab i undervisningen, f.eks. kameraet.

For de store kan der laves specielle aftaler med gruppelæreren om brug af mobiltelefoner i frikvartererne.

Dreng i stribet trøje der står og maler

Oplev Friskolen

Den første torsdag i november afholder Jejsing Friskole og kommunens andre fri- og privatskoler Åbent hus fra kl. 15 – 18. Her kan du komme og se skolen samt få en uforpligtende snak med bestyrelsen, ansatte og skolelederen.

Dreng i stribet trøje der står og maler