Bestyrelse

Bestyrelsens rolle, ansvar og arbejde

Den overordnede ledelse af friskolen varetages af en bestyrelse, som er ansvarlig for skolens drift overfor UVM/ Undervisnings Ministeriet (Friskoleloven §5)

Formand
Lotte Sinning
Mobil: 3012 4895
E-mail: bestyrelse@jejsingfriskole.dk

Næstformand
Morten Brodersen
Mobil: 3030 4292
E-mail: mortenbrodersen1985@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Anette Abildgaard Larsen
Mobil: 4233 9120
E-mail: larsenlaser@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Nauja Wihlborg
Mobil: 4296 6379
E-mail: nauja.w@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Hans Michelsen
Mobil: 5127 2888
E-mail: lagoni4@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem
Karina Minke
Mobil: 4162 5522
E-mail: sol14@sol.dk

Bestyrelsesmedlem
Morten Jacewicz
Mobil: 3121 4087
E-mail: morten.jacewicz@gmail.com

1. Suppleant – forældrekredse
Torben Bonde
Mobil: 2945 1550
E-mail: torbenbonde80@gmail.com

2. Suppleant – skolekredsen
Steffen Petersen
Mobil: 4023 2461
E-mail: pejdsen@gmail.com

Dreng i stribet trøje der står og maler

Oplev Friskolen

Den første torsdag i november afholder Jejsing Friskole og kommunens andre fri- og privatskoler Åbent hus fra kl. 15 – 18. Her kan du komme og se skolen samt få en uforpligtende snak med bestyrelsen, ansatte og skolelederen.

Dreng i stribet trøje der står og maler