Nyheder

November 2014

Engageret pædagogmedhjælper søges

Jejsing Friskoles SFO søger en pædagogmedhjælper til en 25 timers stilling med tiltrædelse snarest muligt. Der er tale om delt tjeneste med morgen- og eftermiddags SFO. Arbejdstiden ligger mellem kl. 6.30 og 16.30. Bemærk, at der i stillingen er inkluderet ca. 6 timer som støtte i skoleregi.
Det forventes, at du arbejder med en anerkendende tilgang til børnene og kan rumme børnenes forskelligheder. Du vil også skulle være åben for at indgå i et tværfagligt samarbejde med leder/lærer teamet.
Du har lyst til at arbejde kreativt og har interesse i både inde- og udeaktiviteter. Friskolens SFO har adgang til Multihallen og boldbanerne, hvor børnene har stor glæde af at udfolde sig.
Du er meget velkommen til at besøge vores lille Friskole/SFO, ring gerne til vores konst. skoleleder Hanne Petersen på mobil: 52408624 og aftal nærmere vedr. spørgsmål til stillingen eller et besøg.
Ansøgningsfrist: onsdag d. 3.december - og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i slutningen af uge 49. Ansøgningen sendes pr. mail til: melaniebonde@msn.com eller pr. post til: Jejsing Friskole, v/ best.formand Melanie Bonde, Vestervang 7, Jejsing, 6270 Tønder.

__________________________________

Jejsing Friskoles bestyrelse har hastetilkaldt tidl. skoleleder Hanne Petersen til at stå for ledelsen af Jejsing Friskole sammen med bestyrelsen i et ikke nærmere fastsat tidsrum, da Aase-Lene Lysgaard Madsen har opsagt sin skolelederstilling. 
Der vil blive afholdt et forældremøde onsdag d.19.11.2014 kl. 19.00. 
___________________________________
 

Læs flere nyheder her

Elevtal 2014/15

0.-2.klasse: 22 elever
3 -5 klasse: 21 elever
6.-7.klasse: 11 elever

 Ialt 54 elever

 

Jejsing Friskole

– Her går faglighed, trivsel og lysten til at lære hånd i hånd

En stor del af børns liv udspiller sig på deres skole. Derfor er det altafgørende, at skolen er et trygt og sjovt sted at være.

Et godt skoleliv kræver nærværende voksne, der kan give eleverne den rette støtte og tilpas store udfordringer – og som kan hjælpe børnene med at skabe gode relationer til hinanden. Da vi på Jejsing Friskole er forholdsvis få børn og voksne, er det muligt for os at føre dette ideal ud i livet. Og den høje grad af trivsel skaber et godt og nødvendigt fundament for børnenes læring.

Vores dygtige og engagerede lærere brænder for at levere den bedste undervisning inden for deres fag - og samtidig har lærerne øje for, at deres undervisning kun bliver til læring, hvis det lykkes at motivere eleverne til at ville lære.
Al forskning inden for læring viser nemlig, at elevernes trivsel, medejerskab og motivation er altafgørende for deres udvikling og læring.
Jejsing Friskoles pædagogik har netop medansvar og medinddragelse som kerneværdier. Vi oplever at eleverne trives og vokser med tilliden til, at de selv kan være ansvarlige og i et vist omfang have indflydelse på deres arbejde. Dette udfoldes i den særlige Egentid, som vi har på skolen.
Der er dog også mange lærerstyrede forløb; sprogfagene, musik, kreative fag, idræt og naturfag er fast på skemaet, mens historie og kristendom indgår i tværfaglige forløb i vores t-dage og emneuger.
Vi benytter desuden dagligt den anerkendte metode ”Læring i bevægelse” - i forbindelse med vores tidlige sprogstimulering, mat og dansk. En undervisningsform som børnene elsker.

Det siger forældrene:

Vores datter og vi forældre har fået en rigtig god velkomst af skolen. Mathilde er blomstret op igen og er glad for sine venner. Undervisningsformen er rigtig god og børnene lærer meget. Her tolereres mobning ikke og her er ingen børn, der går alene rundt overladt til sig selv.
Tina Kær Andersen 

At være forældre til børn på Jejsing Friskole, betyder en ubeskrivelig samhørighed mellem alle skolens børn og deres forældre, på tværs af hinanden. Samtidig med er skolen et sted, hvor man gør tingene i fællesskab, og med engagerede børn, forældre og til dels bedsteforældre, resulterer dette i, at alle parter føler et ejerskab overfor Jejsing Friskole.
Bram Van Leeuwen  

Vi har aldrig problemer med at få vores børn i skole, fordi de er så glade for skolen. Vi er meget glade for at I tager hånd om vores børn, som har problemer med læsning.  Det har vi en rigtig god dialog med jer omkring.
Cees Barsingerhorn

Da vores yngste datter skulle have første skoledag i 0. kl. på Jejsing Friskole, stod hendes skoleven klar udenfor på trappen med flag i hånden og ventede på hende, og man kunne se at dette var en stor dag for dem begge. Vores datter har virkelig haft stor glæde af sin skoleven, og det at der har været en bestemt elev tilknyttet hende, som hun har kunnet læne sig op af, og som har givet hende tryghed, har virkelig gjort overgangen fra at være et børnehavebarn til pludselig at skulle være et skolebarn i 0. kl meget lettere.
Nauja og Rune Wihlborg