Nyheder

Januar 2015

Den fælles Lejrskole går i år til Nationalpark Vadehavet. Det bliver i uge 22 (ej uge 21, som der står i årskalenderen). Det vil være fra tirsdag til fredag på Jugendlager Rømø, og der kommer nærmere besked mht. forældrehjælp, kørsel osv.

Til alle, der er ved at planlægge sommerferie kommer der her også lidt info vedr. Sommerferie SFO: SFO er lukket uge 29 og 30. I uge 27 og 32 bemandes SFO'en af det faste personale. Der vil være forældre-dækning af SFO i uge 28 og 31. 

____________

OBS: TEATER/SKOLEFEST - SAMT EKSTRAORDINÆR GF: Der er igen i år teateraften torsdag i uge 6 - d.5/2 fra kl 18.00 - med efterfølgende fællesspisning, skolefest for børnene. Der indkaldes også til ekstraordinær generalforsamling kl 20.00 samme aften, hvor Ute officielt bliver vores nye skoleleder. Derudover er der hygge for de voksne. Husk jeres bedsteforældre og alle andre interesserede på, at der er åben teatergeneralprøve om formiddagen torsdag d. 5/2 kl. 10!

Eleverne skal først møde 9.50 den følgende dag, men SFO´en er åben fra 6.30.

____________

Der blev i uge 3 indskrevet 11 kommende 0.klassebørn. Fra uge 8 starter blæksprutteforløbet, hvor førskolebørnene besøger Friskolen en gang om ugen frem mod sommerferien. Der er planlagt et særskilt info-møde/picnic for forældre til de kommende børnehaveklassebørn i maj. Der oprettes nu venteliste til 0.klasse. Der er dog plads til yderligere elever især i overbygningen 7.-8.klasse. Nærmere information om vores overbygning følger.

____________

INDSKRIVNING 
Der er indskrivningsdag på Jejsing Friskole d.13/1 2015 mellem 15.00-17.00, hvor man kommer ind til en kort samtale med skolelederen - efter først til mølle-princippet.
Til børnene er der traditionen tro en lakridspibe 
Vi glæder os til at se de spændte og sikkert lidt generte førskolebørn!

___________ 

December 2014 

Jejsing Friskole får Ute Eigenmann fra Bjerndrup ved Kliplev som kommende skoleleder. Hun brænder for læringsmiljøet og tilgangen til elevernes faglige og sociale trivsel på Jejsing Friskole. Ute har indtil nu haft hvervet som friskolens certificerede tilsynsførende. Hun har bevidst valgt at bo i Danmark og være aktiv indenfor skoleverdenen siden 1994. Hun er læreruddannet og kommer oprindeligt fra Tyskland, er gift og har 2 børn. I kraft af, at Ute har en gedigen baggrund i friskoleverdenen både som lærer, skoleleder og som tidl. bestyrelsesmedlem i Friskoleforeningen, så kommer hun med megen erfaring og viden, som hun glæder sig til at omsætte hos os. Hun er pt. på barsel med familiens yngste barn og kan derfor først tiltræde stillingen pr. 1.marts 2015. Vores konst. skoleleder Hanne har heldigvis givet tilsagn til at forlænge sin konstituering indtil 1.marts ved siden af sit studie. Denne løsning anses som den bedste for Friskolen, og samtidig sikres en god overlevering af opgaverne både omkring det administrative og det pædagogiske. 
Derudover har vi en nyansættelse i SFO, hvor Pernille Kühl starter på pr. 1.januar 2015. Pernille bor sammen med Kim og deres sammenbragte 4 børn i Østerby ved Højer. Hun har en PGU-uddannelse med sig og har erfaring fra både Visby Skole og Fjordskolen i Aabenraa, hvor hun både har arbejdet i SFO og skoleregi.
Vores tidl. lærer Louise Bech har sagt ja til at være lærervikar pr. 1.januar 2015, så vi glæder os til at tage imod både "nye og gamle" ansigter på Jejsing Friskole i det nye år.

Glædelig Jul og alt godt i det nye år ønskes alle, samt en stor tak for samarbejdet i året der går på hæld!

De bedste julehilsner
fra Jejsing Friskole

 

Læs flere nyheder her

Elevtal 2014/15

0.-2.klasse: 21 elever
3 -5 klasse: 19 elever
6.-7.klasse: 11 elever

 Ialt 51 elever

 

Jejsing Friskole

– Her går faglighed, trivsel og lysten til at lære hånd i hånd

En stor del af børns liv udspiller sig på deres skole. Derfor er det altafgørende, at skolen er et trygt og sjovt sted at være.

Et godt skoleliv kræver nærværende voksne, der kan give eleverne den rette støtte og tilpas store udfordringer – og som kan hjælpe børnene med at skabe gode relationer til hinanden. Da vi på Jejsing Friskole er forholdsvis få børn og voksne, er det muligt for os at føre dette ideal ud i livet. Og den høje grad af trivsel skaber et godt og nødvendigt fundament for børnenes læring.

Vores dygtige og engagerede lærere brænder for at levere den bedste undervisning inden for deres fag - og samtidig har lærerne øje for, at deres undervisning kun bliver til læring, hvis det lykkes at motivere eleverne til at ville lære.
Al forskning inden for læring viser nemlig, at elevernes trivsel, medejerskab og motivation er altafgørende for deres udvikling og læring.
Jejsing Friskoles pædagogik har netop medansvar og medinddragelse som kerneværdier. Vi oplever at eleverne trives og vokser med tilliden til, at de selv kan være ansvarlige og i et vist omfang have indflydelse på deres arbejde. Dette udfoldes i den særlige Egentid, som vi har på skolen.
Der er dog også mange lærerstyrede forløb; sprogfagene, musik, kreative fag, idræt og naturfag er fast på skemaet, mens historie og kristendom indgår i tværfaglige forløb i vores t-dage og emneuger.
Vi benytter desuden dagligt den anerkendte metode ”Læring i bevægelse” - i forbindelse med vores tidlige sprogstimulering, mat og dansk. En undervisningsform som børnene elsker.

Det siger forældrene:

Vores datter og vi forældre har fået en rigtig god velkomst af skolen. Mathilde er blomstret op igen og er glad for sine venner. Undervisningsformen er rigtig god og børnene lærer meget. Her tolereres mobning ikke og her er ingen børn, der går alene rundt overladt til sig selv.
Tina Kær Andersen 

At være forældre til børn på Jejsing Friskole, betyder en ubeskrivelig samhørighed mellem alle skolens børn og deres forældre, på tværs af hinanden. Samtidig med er skolen et sted, hvor man gør tingene i fællesskab, og med engagerede børn, forældre og til dels bedsteforældre, resulterer dette i, at alle parter føler et ejerskab overfor Jejsing Friskole.
Bram Van Leeuwen  

Vi har aldrig problemer med at få vores børn i skole, fordi de er så glade for skolen. Vi er meget glade for at I tager hånd om vores børn, som har problemer med læsning.  Det har vi en rigtig god dialog med jer omkring.
Cees Barsingerhorn

Da vores yngste datter skulle have første skoledag i 0. kl. på Jejsing Friskole, stod hendes skoleven klar udenfor på trappen med flag i hånden og ventede på hende, og man kunne se at dette var en stor dag for dem begge. Vores datter har virkelig haft stor glæde af sin skoleven, og det at der har været en bestemt elev tilknyttet hende, som hun har kunnet læne sig op af, og som har givet hende tryghed, har virkelig gjort overgangen fra at være et børnehavebarn til pludselig at skulle være et skolebarn i 0. kl meget lettere.
Nauja og Rune Wihlborg