Link til forældreintra


Vil du gerne vide mere om skolen?

Kontakt os på 3074 7304

eller ute@jejsingfriskole.dk.  

 

Generalforsamling for Jejsing Friskole d. 5.4.2017

Til friskolens GF i aften fremlagde tilsynsførende Niels Kousgaard sin tilsynserklæring, som også vil kunne ses her på hjemmesiden. Generalforsamlingen genvalgte Niels for de næste 2 år som skolens tilsynsførende. Mht. valget til bestyrelsen blev Lotte Sinning og Hans Michelsen genvalgt og Nauja Wihlborg og Annette Bucka blev valgt ind som nye i bestyrelsen. Tina Nissen blev genvalgt som suppleant, og Carina Clausen blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Hvis du/I interesserer jer for årsrapporten og revisionsprotokollen kan der afhentes et eksemplar hos Cecilie på kontoret. Skoleleders og formandens beretning, samt protokollen sendes ud til alle forældre på VIGGO (intranet) sammen med næste Nyhedsbrev. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Jejsing Friskole

Støtteforeningen for Jejsing Friskole afholdt deres GF umiddelbart efter Friskolens GF, og her var der genvalg på alle poster. Af tiltag i 2017 blev der drøftet Sct. Hans arrangement på Jejsing Bjerg og om der igen skal søsættes en ny omgang vinsalg.

 

 

Jejsing vinen

- findes i en økologisk og konventionel variant, som hvidvin og rødvin.

Priser:

50kr. pr. flaske og 250kr. for en kasse

Økologisk vin:

75kr. pr. flaske og 375kr. for en kasse

 

Her kan vinen købes:

SJ Rooms, Hostrupvej

Heidi Klip, Kærvej

Gårdbutikken på Langmosegaard (økologisk vin)

 

For bestilling af flere kasser kontakt: anjalund82@gmail.com

Alt overskud fra vinsalget går til Jejsing Friskole.

Støtteforeningen for Jejsing Friskole

 

 __________________

 

 

Jejsing Friskole tilbyder 0.-9.klasse

Elevtal 2016/17

0.-2.klasse: 17 elever
3.-6.klasse: 30 elever
7.-9.klasse: 11 elever

 Ialt 58 elever

 

Jejsing Friskole

– Her går faglighed, trivsel og lysten til at lære hånd i hånd

En stor del af børns liv udspiller sig på deres skole. Derfor er det altafgørende, at skolen er et trygt og sjovt sted at være.

Et godt skoleliv kræver nærværende voksne, der kan give eleverne den rette støtte og tilpas store udfordringer – og som kan hjælpe børnene med at skabe gode relationer til hinanden. Da vi på Jejsing Friskole er forholdsvis få børn og voksne, er det muligt for os at føre dette ideal ud i livet. Og den høje grad af trivsel skaber et godt og nødvendigt fundament for børnenes læring.

Vores dygtige og engagerede lærere brænder for at levere den bedste undervisning inden for deres fag - og samtidig har lærerne øje for, at deres undervisning kun bliver til læring, hvis det lykkes at motivere eleverne til at ville lære.
Al forskning inden for læring viser nemlig, at elevernes trivsel, medejerskab og motivation er altafgørende for deres udvikling og læring.
Jejsing Friskoles pædagogik har netop medansvar og medinddragelse som kerneværdier. Vi oplever at eleverne trives og vokser med tilliden til, at de selv kan være ansvarlige og i et vist omfang have indflydelse på deres arbejde. Dette udfoldes i den særlige Egentid, som vi har på skolen.
Der er dog også mange lærerstyrede forløb; sprogfagene, musik, kreative fag, idræt og naturfag er fast på skemaet, mens historie og kristendom indgår i tværfaglige forløb i vores t-dage og emneuger.
Vi benytter desuden dagligt den anerkendte metode ”Læring i bevægelse” - i forbindelse med vores tidlige sprogstimulering, mat og dansk. En undervisningsform som børnene elsker.

Det siger forældrene:

Vores datter og vi forældre har fået en rigtig god velkomst af skolen. Mathilde er blomstret op igen og er glad for sine venner. Undervisningsformen er rigtig god og børnene lærer meget. Her tolereres mobning ikke og her er ingen børn, der går alene rundt overladt til sig selv.
Tina Kær Andersen 

At være forældre til børn på Jejsing Friskole, betyder en ubeskrivelig samhørighed mellem alle skolens børn og deres forældre, på tværs af hinanden. Samtidig med er skolen et sted, hvor man gør tingene i fællesskab, og med engagerede børn, forældre og til dels bedsteforældre, resulterer dette i, at alle parter føler et ejerskab overfor Jejsing Friskole.
Bram Van Leeuwen  

Vi har aldrig problemer med at få vores børn i skole, fordi de er så glade for skolen. Vi er meget glade for at I tager hånd om vores børn, som har problemer med læsning.  Det har vi en rigtig god dialog med jer omkring.
Cees Barsingerhorn

Da vores yngste datter skulle have første skoledag i 0. kl. på Jejsing Friskole, stod hendes skoleven klar udenfor på trappen med flag i hånden og ventede på hende, og man kunne se at dette var en stor dag for dem begge. Vores datter har virkelig haft stor glæde af sin skoleven, og det at der har været en bestemt elev tilknyttet hende, som hun har kunnet læne sig op af, og som har givet hende tryghed, har virkelig gjort overgangen fra at være et børnehavebarn til pludselig at skulle være et skolebarn i 0. kl meget lettere.
Nauja og Rune Wihlborg